Hyatt Regency Maui Resort & Spa
200 Nohea Kai Dr, Lahaina, HI 96761
(808) 661-3357
mauiweekends.com

Island Spirit Yoga
840 Waine'e St B, Lahaina, HI 96761
(808) 667-2111